Szukaj firmy


Ekopolimer - Recykling odpadów opakowaniowych

Informacje ogólne

Firma EkoPolimer Recykling Odpadów Opakowaniowych zajmuje się szeroko rozumianą gospodarką odpadami. Posiadamy wymagane prawem zezwolenie w zakresie zbierania i transportu odpadów.

Świadczymy usługi odbioru szerokiej gamy odpadów z tworzyw sztucznych, szkła i kartonu. Odbierane przez Nas odpady poddawane są procesowi recyklingu, a pozyskane w ten sposób surowce są ponownie wykorzystywane do produkcji nowych wyrobów i opakowań.

Wykonujemy usługowo plany gospodarki odpadami dla przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych. Przejmujemy obowiązki w zakresie opłaty produktowej oraz ustawowych poziomów recyklingu. Wykonujemy sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego wynikające z ustawy o odpadach oraz ustawy o opłacie produktowej i depozytowej.

Współpracujemy z Zakładami Gospodarki Komunalnej na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego, stając się ważnym i skutecznym partnerem w zakresie należytego obrotu odpadami pochodzącymi z selektywnej zbiórki oraz z sortowania odpadów komunalnych.

Korzyści wynikające ze współpracy z Naszą Firmą to:

*Uniknięcie opłaty produktowej

*Znaczące obniżenie kosztów gospodarki odpadami

*Profesjonalne doradztwo

*Należyte prowadzenie wymaganej prawem dokumentacji