Szukaj firmy


Hammer Recycling Sp.J.

Informacje ogólne

Firma Hammer Recycling Sp.J. jest młodą, proekologicznie nastawioną firmą, której działalność koncentruje się na kompleksowej obsłudze zakładów przemysłowych od strony odpadowej, na którą składa się doradztwo, odbiór i zagospodarowanie odpadów.
W naszej pracy staramy się, aby jak największy strumień odbieranych odpadów trafiał do powtórnego wykorzystania w przemyśle. Mając na uwadze dobro natury, ciągle poszerzamy swoją wiedzę z zakresu szeroko rozumianego recyklingu, wykorzystując ją na poczet przyszłych pokoleń.
Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, które posiadamy, podchodzimy z pełnym profesjonalizmem do naszej pracy i jesteśmy w stanie zagospodarować każdy rodzaj odpadu, poddając go wpierw wnikliwej analizie pod kątem jak najlepszego wykorzystania.
Bliska współpraca z zakładami przemysłowych z jednej strony i specjalistycznymi recyklerami i zakładami utylizacyjnymi z drugiej, pozwala nam na odbiór i zagospodarowanie szerokiego spectrum odpadów w atrakcyjnych cenach.
Nasza działalność, zgodna z decyzjami wydanymi przez odpowiednie organy, prowadzona jest na terenie całego naszego kraju. Ze względu na lokalizację większość naszych kontrahentów pochodzi z województw podkarpackiego, małopolskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i śląskiego.

W szczególności zainteresowani jesteśmy odbiorem następujących rodzajów odpadów:

ODPADY STAŁE:
- złom metali żelaznych i kolorowych,
- zgary, skrzepy, popioły metali,
- pyły i związki metali (odpady nietypowe) zawierające takie metale jak cynk, miedź, nikiel, cyna, aluminium, mangan, molibden, kobalt, złoto, srebro, platyna,
- zużyte katalizatory przemysłowe zawierające metale,
- sole metali, odczynniki chemiczne (zawierające interesujące nas metale),
- elementy z rozbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych (cewki indukcyjne, płyty komputerowe, ZnAl, monitory),
- puszki po dezodorantach,
- szlamy zawierające odpowiedni procent metali w suchej masie (Zn, Ni),
- blachy transformatorowe,
- elementy z rozbiórki samochodów (zderzaki, gąbki, dywaniki itp. ),
- opakowanie wielomateriałowe, folia, odpady PP, odpady PVC okienne białe,
- guma zwulkanizowana i niezwulkanizowana, mieszanina gumy,
- uszkodzone palety drewniane,
- przeterminowane (uszkodzone opakowanie) materiały budowlane (kleje, gipsy, szczeliwa),
- osady komunalne, szlamy z oczyszczalni biologicznych i przemysłowych (grupa 19),
- odpadowa papa,
- zaolejona ziemia,
- odpady z budów,
- azbest,

ODPADY CIEKŁE:
- zużyte kąpiele galwaniczne, roztwory metali,
- kwasy, alkalia,
- emulsje olejowe,
- przeterminowane (uszkodzone opakowanie) materiały budowlane (farby, lakiery),
- zawiesiny wodne farb i lakierów,
- ścieki przemysłowe,
- odczynniki chemiczne (zawierające interesujące nas metale),
- pochodne toluenu, ksylenu, acetonu i ropopochodnych wrzące w temp. 170 – 220 0C.

Dodatkowo świadczymy USŁUGI z zakresu:
- odbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
- czyszczenia separatorów,
- czyszczenia urządzeń klimatyzacyjnych,
- pomocy w sporządzaniu dokumentacji związanej z ochroną środowiska.

Jesteśmy przekonani, że nasz profesjonalizm i indywidualne podejście do każdego Klienta spełnią Państwa oczekiwania w zakresie sprawnej gospodarki odpadami.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !