Szukaj firmy


JPR SYSTEM

Informacje ogólne

Firma JPR System zajmuje czołową pozycję na rynku:
przydomowych i osiedlowych oczyszczalni ścieków (od 2 do 500 mieszkańców)
separatorów węglowodorów (od 1 l/s do 1250 l/s)
separatorów tłuszczu
zbiorników na ciecze
przepompowni
Sieć około 70 dealerów na terenie całego kraju oraz za granicą: Rosja, Ukraina, Słowacja, Białoruś, Łotwa, Litwa, Estonia, Czechy - to JPR silny w Europie.

Produkty naszej firmy pod wieloma względami przewyższają inne urządzenia w zakresie rozwiązań technologicznych i jakości. Sprawdź !!

Ceny? Zapytaj o nie, będziesz mile zaskoczony!

Organizujemy wiele szkoleń tak w siedzibie firmy jak i w terenie.

Oferujemy fachową pomoc, począwszy od projektu aż do chwili zakończenia zadania.

Zapraszamy do podjęcia współpracy z nami !