Szukaj firmy


PRO-EKO-BUD Sp.z o.o.

Informacje ogólne

Firma PRO-EKO-BUD Sp. z o. o. zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci wodnych, kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków. Instalujemy przydomowe oczyszczalnie ścieków, oczyszczalnie dla szkół, pensjonatów, separatory ropopochodnych, zbiorniki na deszczówkę i ścieki