Polityka ochrony prywatności

1. Informacje wstępne

Niniejsza polityka prywatności przyjęta jest przez operatora portalu srodowisko.iso.pl, to jest Oponeo.PL S.A. z siedzibą przy ul. Podleśnej 17, 85-145 Bydgoszcz, Polska; tel. 52 341 88 00 - w celu zapewnienia pełnej transparentności procesów przetwarzania danych osobowych w obrębie wspomnianego portalu. Podstawowym aktem prawnym, zgodnie z którym Oponeo.PL S.A. przetwarza dane osobowe Użytkowników jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”.

2. Dane osobowe

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
 • • wykonanie zawartych umów lub podjęcie działań celem zawarcia umowy na Państwa żądanie (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dotyczy to w szczególności umów o świadczenie usług drogą elektroniczną – zawieranych za pośrednictwem portalu srodowisko.iso.pl. W takim wypadku dane przetwarzane są przez okres obowiązywania umowy, a także dalszy okres niezbędny do pełnej realizacji wynikających zeń praw i obowiązków.
 • • wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości lub archiwizacji, przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy przepisów, przepisów regulujących system ubezpieczeń społecznych itd. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Czas przetwarzania danych determinowany jest wówczas przez przepisy stanowiące podstawę danego obowiązku.
 • • Realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – polegającego na:
  • • prowadzeniu marketingu bezpośredniego naszych towarów lub usług
  • • tworzeniu zestawień, analiz i statystyk – co obejmuje zwłaszcza badania marketingowe, analizy danych handlowych, planowanie rozwoju usług itd.
  • • ustalaniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami
  • • prowadzeniu korespondencji za pomocą wszelkich znanych technologii, w tym: poczty tradycyjnej, poczty elektronicznej (email) lub innych metod komunikacji (np. komunikatorów internetowych itd.).
  • • nawiązywaniu kontaktu telefonicznego.
  • • inicjowaniu i podtrzymywaniu kontaktów biznesowych.
  • • prawidłowym wyświetlaniu naszych witryn internetowych,
W przypadkach wymienionych w pkt. 3 - dane przetwarzane będą przez czas utrzymywania się interesu w związku z którym są przetwarzane. W szczególności: działania marketingowe prowadzone będą do czasu zgłoszenia przez Państwa stosownego sprzeciwu,

3. Zgoda jako podstawa przetwarzania danych

Niekiedy Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach niż wskazane powyżej, w oparciu o stosowną zgodę – wyrażoną w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda stanowi w szczególności podstawę przetwarzania danych gromadzonych na potrzeby wysyłki newslettera

W takim wypadku: (i) dane przetwarzane będą przez okres adekwatny do celu wskazanego w treści zgody, (ii) macie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Treści Użytkowników

Użytkownicy serwisu srodowisko.iso.pl mogą niekiedy dodawać w jego obrębie własne treści, w tym zwłaszcza komentarze, opinie do produktów lub ogłoszenia sprzedaży lub zakupu – które stają się wówczas dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu (odwiedzających serwis). Treści te nie będą zasadniczo podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę lub wpisał te dane samodzielnie.

5. Bezpieczeństwo danych

Portal internetowy srodowisko.iso.pl zbudowany jest w oparciu o najnowsze technologie na wzór rozwiązań sprawdzonych na całym świecie. Techniczne i organizacyjne mechanizmy ochrony danych osobowych dobierane są z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, adekwatnie do zidentyfikowanych zagrożeń.

6. Jakie dane o Tobie zbieramy?

Chcąc skorzystać z niektórych funkcji naszego systemu, należy się zarejestrować. Podczas rejestracji zapytamy o adres e-mail jaki będzie używany przez Użytkownika na naszej witrynie, jak również hasło, imię, nazwisko, adres, kraj, województwo oraz dane kontaktowe.

Subskrypcja newslettera wymaga natomiast przekazania nam Twojego adresu e-mail.

Wystawienie komentarza nie wymaga przekazania danych osobowych.

Każdorazowo minimalizujemy zakres gromadzonych danych prosząc jedynie o te dane, które są niezbędne dla realizacji celu przetwarzania.

7. Dane zbierane automatycznie

Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zapisywany jest numer IP użytkowanego komputera.

8. W jaki sposób wykorzystujemy dane Klientów?

Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są wyłącznie zgodnie z celem przetwarzania, o którym są informowani. Zdarza się, że dane są udostępniane innym podmiotom, ale tylko w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania („odbiorcy danych”). Odbiorcami danych mogą być: firmy księgowe, podmioty świadczące usługi prawne, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy windykacyjne, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

Obecnie nie przewidujemy przekazywania Państwa danych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie wykluczamy jednak, że w przyszłości możemy uznać to za zasadne. W takim wypadku, Państwa dane będą zabezpieczone w sposób wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy, w szczególności poprzez zastosowanie tzw. standardowych klauzul umownych (SCC).

9. W jaki sposób kontaktujemy się z Klientem?

W zależności od udostępnionych nam danych (e-mail, nr telefonu) oraz celu kontaktu Użytkownik może otrzymać od nas wiadomość SMS, e-mail itd. W uzasadnionych przypadkach możemy też podejmowac próby nawiązania połączeń głosowych. .

Jeżeli Klient zapisze się na nasz Newsletter lub w inny sposób wyraził zgodę na jego otrzymywanie, będzie od nas otrzymywać subskrypcję Newslettera zgodnie ze zleceniem. Użytkownik może w dowolnym momencie wypisać się z Newslettera, używając do tego odpowiedniego linku znajdującego w stopce każdego Newslettera. Nie ponosi przy tym żadnych kosztów ponad te wynikające z umowy zawartej z dostawcą internetu.

10. Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies)

Pliki Cookies to informacje zapisywane przez serwer na dysku Państwa komputera. Informacje z plików cookies pozwalają dostosować wygląd strony internetowej do zainteresowań Klienta (np. decydują o treści reklamy, która pojawi się na witrynie). Cookies to także narzędzie do sporządzania danych na temat popularności danej strony internetowej.
Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:
- sesyjne – znajdują się na urządzeniu do momentu wylogowania się ze strony internetowej albo do czasu wyłączenia opcji przechowywania plików cookies w danej przeglądarce internetowej,
- stałe – pozostają na urządzeniu przez okres wyznaczony w ustawieniach plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Zazwyczaj oprogramowanie domyślnie dopuszcza działanie plików cookies. Jednak w każdej chwili można je wyłączyć (wszystkie przeglądarki zawierają taką opcję). Ograniczenie stosowania plików cookies może niekiedy wpłynąć na niektóre funkcje umieszczone na stronie internetowej.
Pliki cookies nie zagrażają systemowi komputera Klienta. Wykonują one bezimienną identyfikację, zawierają przeważnie jedynie nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.
Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, jeśli zostały umieszczone na naszej witrynie. Takie dane są przez nas skutecznie chronione i nikt nieuprawniony nie ma do nich dostępu. Informacje te wykorzystywane są tylko w trakcie wykonywania pewnych określonych działań, które zaakceptowałeś (np. przy realizacji zamówienia). Pliki cookies zawierają jedynie informacje, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania naszych usług.

11. Zasady bezpieczeństwa.

Jeżeli Użytkownik korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, to po zakończeniu korzystania z usług srodowisko.iso.pl, do których musi się zalogować, winien wylogować się, aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować jego zasobów lub informacji. Jednocześnie zalecamy wyłączenie automatycznego zapamiętywania haseł w opcjach przeglądarki internetowej. Prosimy Państwa o zachowanie ostrożności w udostępnianiu danych, w szczególności swojego hasła, osobom trzecim.

12. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych?

Możecie Państwo wystąpić do nas w szczególności z wnioskiem o:
 • • dostęp do przetwarzanych przez nas danych (w tym: informację o przetwarzaniu przez nas danych lub przekazanie kopii danych),
 • • sprostowanie (poprawienie) danych,
 • • ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych),
 • • usunięcie danych (“prawo do bycia zapomnianym”),
 • • przeniesienie danych do innego administratora.
  • Powyższe wnioski mogą być wysyłane w szczególności w sposób określony w pkt. 16 poniżej – i będą rozpatrywane zgodnie z właściwymi przepisami, w tym art. 15-20 RODO.

   13. Prawo sprzeciwu.

   Niezależnie od powyższego, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, które realizowane jest w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. W takim wypadku:
   • • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na cele marketingu – niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania.
   • • jeżeli podstawą przetwarzania danych jest interes innego rodzaju – zaprzestaniemy takiego przetwarzania, chyba że wykażemy: a) że wspomniany interes jest nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności lub też b) istnienie podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   Prawo sprzeciwu może być realizowane w szczególności poprzez wysyłkę stosownego oświadczenia w sposób określony w pkt. 16 poniżej.

   14. Skarga do organu nadzorczego.

   W przypadku, gdy uznacie Państwo że przetwarzanie danych, które Państwa dotyczy, narusza obowiązujące przepisy - macie Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

   15. Zmiany polityki, miejsce publikacji.

   Niniejsza polityka prywatności może od czasu do czasu podlegać zmianom. Aktualna wersja polityki będzie każdorazowo dostępna przez cały czas na naszej stronie internetowej pod adresem: http://srodowisko.iso.pl/helpPrivacyPolicy/.

   16. Jak można się z nami skontaktować?

   W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu wykorzystania przez nas Państwa danych osobowych, można się z nami skontaktować telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie pod następującymi numerami i adresami:

   OPONEO.PL S.A.
   Ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz - z dopiskiem: „ochrona danych osobowych”
   tel. 52 341 88 00; e-mail: iod@oponeo.pl