Dodaj ofertę za darmo

Wyniki wyszukiwania dla frazy: archeton

Liczba znalezionych wiadomości: 10

 • 2011-04-11 | Komentarze: 0

  Odnawialne Źródła Energii z gminy - start!

  Każdy pragnie funkcjonować w przyjaznym otoczeniu, czystym i zdrowym, przy jednocześnie niskich nakładach finansowych. Opłaty za energię pochłaniają coraz większą część domowych budżetów. Jak to pogodzić?

 • 2010-05-26 | Komentarze: 0

  Plan zadań ochronnych, a budowa domu na obszarze Natura 2000

  Dynamiczny rozwój urbanistyczny miast powoduje, że człowiek coraz częściej zapomina o otaczającej go przyrodzie, która zdaje się być coraz bardziej przygniatana przez opary dwutlenku węgla, związków ciężkich metali, śmieci, pływających w rzekach czy leżących na dzikich wysypiskach. Tym bardziej wydaje się być konieczne prowadzenie określonych działań prawnych czy kampanii społecznych, mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej osób, którzy niestety w znacznej mierze mają obojętny stosunek do otaczającego ich środowiska.

 • 2010-04-26 | Komentarze: 0

  Zasilanie domów w energię odnawialną

  Corocznie w okresie zimowym koszty utrzymania domu mieszkalnego znacznie wzrastają. Z oczywistych względów – trzeba go ogrzać, a tradycyjne źródła energii jak olej opałowy, węgiel, gaz ziemny czy drewno są coraz bardziej kosztowne. W konsekwencji wielu posiadaczy nieruchomości rezygnuje z utrzymywania zimą w swoich domach temperatury zapewniającej jako taki komfort lub też poszukuje alternatywnych, a tym samym tańszych sposobów na ogrzanie domu.

 • 2010-02-02 | Komentarze: 0

  Samofinansujące się energooszczędne budynki przyszłości

  Wszystkie budynki budowane po 31 grudnia 2020 r. będą musiały być energooszczędne, a dostarczana do nich energia w dużym stopniu powinna być czerpana ze źródeł odnawialnych. Wdrożeniem tego przedsięwzięcia zajmą się instytucje publiczne, a środki na ten cel będą pochodzić ze środków unijnych. Wprowadzane zmiany odnoszą się do nowelizacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków oraz przepisów w dziedzinie wydajności energetycznej.

 • 2009-11-24 | Komentarze: 0

  Zielone inwestycje a ekoturystyka

  Wielu z potencjalnych inwestorów postrzega zwiększenie obszarów Natura 2000 jako przeszkodę nie do pokonania pod względem realizacji planów inwestycyjnych. W chwili obecnej w Polsce tereny Natura 2000 obejmują ok. 21% powierzchni kraju. Pod koniec października br. ustalono granice 453 nowych obszarów siedlisk naturalnych, dzikiej fauny i flory oraz zwiększono obszary 78 dotychczas już zatwierdzonych terenów zaliczanych do Natura 2000. Wyznaczone tereny czekają na zweryfikowanie przez Komisję Europejską.

 • 2009-11-24 | Komentarze: 0

  Alternatywne rozwiązania ogrzewania domu

  Dofinansowanie budowy domu energooszczędnego, tworzenie nowych instrumentów finansowania odnawialnych źródeł energii to nowe wyzwania stojące przed Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wachlarz wciąż taniejących produktów oraz usług ekologicznych i energooszczędnych jest coraz szerszy.

 • 2009-11-13 | Komentarze: 0

  Nowe wymagania energooszczędności - remonty i modernizacje - dokumentacja i kontrole

  Archeton Sp. z o.o., firma architektoniczna, a jednocześnie wydawca katalogów z projektami domów „Dom na miarę” i „Projekty domów” oraz serwisów: archeton.pl i domnamiare.pl, objął patronatem II Ogólnopolski Kongres Zarządców i Administratorów Nieruchomości. Nowe wymagania energooszczędności – remonty i modernizacje – dokumentacja i kontrole.

 • 2009-09-24 | Komentarze: 0

  Niekończąca się opowieść o świadectwach charakterystyki energetycznej budynków

  Kolejny raz wprowadzono regulacje ustawowe pod kątem wypełnienia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. w zakresie sporządzania charakterystyki energetycznej budynku oddawanego do użytkowania, lokalu mieszkalnego a także części budynku stanowiącego samodzielną całość techniczno-użytkową.

 • 2009-09-17 | Komentarze: 0

  Efektywność energetyczna budynków

  Zwiększenie efektywności energetycznej budynków jest możliwe w ramach inicjatyw partnerstwa publiczno-prywatnego. Zbieranie informacji na temat metod i technik minimalnego zużycia energii i emisji CO2 z nowych oraz odnowionych budynków wspierane jest przez Komisję Europejską poprzez 7 Program Ramowy. To program nastawiony na współpracę świata nauki ze światem biznesu.

 • 2009-09-17 | Komentarze: 0

  Targi w opinii zwiedzających

  Jesień to sezon targowy wielu branż. Z roku na rok ta forma komunikacji kupujących i sprzedających cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Wg raportu Polskiej Izby Przemysłu Targowego przedsiębiorcy wynajmują coraz większe stoiska wystawiennicze by stworzyć lepszą atmosferę dla rozmów biznesowych. Co pozostaje również w bezpośrednim związku ze wzrostem ilości zwiedzających. W 2008 r. targi odwiedziło 1 064 000 i jest to wzrost zwiedzających o 14 % w stosunku do roku poprzedniego.

Strona 1 z 1
 1