Wyniki wyszukiwania dla frazy: emisja co2 and 11

Liczba znalezionych wiadomości: 1

  • 2009-04-10 | Komentarze: 0

    STANOWISKO KOALICJI KLIMATYCZNEJ w sprawie projektu Polityki Energetycznej Polski do roku 2030

    W obecnej sytuacji, kiedy kryzys finansowy ogarnął cały świat, a jednocześnie konieczne są coraz większe ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, polityka energetyczna to dokument dotyczący nie tylko potrzeb energetycznych kraju, ale także wizji jego rozwoju na najbliższe 30-40 lat. Będzie miał wpływ na kształtowanie określonego stylu życia, struktury gospodarki i sposobu zaspakajania potrzeb energetycznych powiązanego z limitami zanieczyszczeń, które wynikają z obecnych zobowiązań krajowych i unijnych oraz mogą wynikać z przyszłych zobowiązań.

Strona 1 z 1
 1