Wyniki wyszukiwania dla frazy: polityka klimatyczna Polski

Liczba znalezionych wiadomości: 4

 • 2009-12-17 | Komentarze: 0

  Działania Carlsberg Polska w zakresie poszanowania energii i ochrony klimatu

  Z okazji szczytu klimatycznego COP 15 duński Carlsberg za pośrednictwem założonych przez siebie fundacji włączył się w szereg inicjatyw związanych z energią i klimatem, przyznając m.in. stypendia naukowe oraz dotacje celowe. Carlsberg Polska, korzystając z doświadczeń i wzorców międzynarodowej Grupy Carlsberg, w poczuciu silnej odpowiedzialności podejmuje od lat wiele działań na rzecz ochrony środowiska i dbałości o otoczenie. Koszty dotychczasowych inwestycji wyniosły ponad 20 mln zł.

 • 2009-04-10 | Komentarze: 0

  STANOWISKO KOALICJI KLIMATYCZNEJ w sprawie projektu Polityki Energetycznej Polski do roku 2030

  W obecnej sytuacji, kiedy kryzys finansowy ogarnął cały świat, a jednocześnie konieczne są coraz większe ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, polityka energetyczna to dokument dotyczący nie tylko potrzeb energetycznych kraju, ale także wizji jego rozwoju na najbliższe 30-40 lat. Będzie miał wpływ na kształtowanie określonego stylu życia, struktury gospodarki i sposobu zaspakajania potrzeb energetycznych powiązanego z limitami zanieczyszczeń, które wynikają z obecnych zobowiązań krajowych i unijnych oraz mogą wynikać z przyszłych zobowiązań.

 • 2008-12-12 | Komentarze: 0

  COP 14 - podsumowanie

  Dziś ostatni dzień obrad 14 Konferencji Stron Konwencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu (COP 14). Jest to w tej chwili najważniejsza instytucja zajmująca się ochroną klimatu w skali całego świata. Ponieważ w jej obradach uczestniczy aż 192 państw świata o skrajnie odmiennych stanowiskach, znalezienie kompromisu między nimi jest niezwykle trudne.

 • 2008-12-08 | Komentarze: 0

  Społeczeństwo obywatelskie wobec nikłych postępów prac na COP14

  Na całym świecie 6 grudnia jest dniem akcji na rzecz klimatu. Ponieważ w tym roku właśnie w Poznaniu toczą się międzynarodowe negocjacje klimatyczne, wydarzenia w tym mieście są szczególnie istotne. Ekologiczne organizacje pozarządowe zrzeszone w ramach Koalicji Klimatycznej, we współpracy z Sekcją Rowerzystów Miejskich z Poznania, organizują w tym dniu przejazd „Rowery dla Klimatu”. Promując rower jako zrównoważony środek transportu, jednocześnie zwracają uwagę delegatów na COP14 na fakt, że musimy podjąć zdecydowane wysiłki na rzecz powstrzymania globalnego ocieplenia.

Strona 1 z 1
 1